Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

MKMŽ Slivenec (modelářský kroužek modulové železnice)

(www.nadrazislivenec.estranky.cz)

 

Kroužek mladých modelářů vznikl roku 2008 na popud dlouholetého železničního modeláře Daniela Sigana ze Slivence, který jej od té doby úspěšně vede a systematicky rozvíjí. Pro počáteční nezájem oslovených institucí či organizací, které se logicky zdály být předurčeny pro zřizování takových dětských zájmových klubů, se nakonec kroužku ujala agilní 3. místní skupina Slivenec, která je součástí Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1. Jen díky soustavné a aktivní podpoře vedení OS ČČK Praha 1 (t.j. svého zřizovatele) může kroužek dosahovat níže popsaných výsledků. 

 

Kroužku, jehož prvními členy byli žáci místní základní školy, bylo díky pochopení vedení školy umožněno pro jeho činnost využívat různých školních prostor, nezískal však žádné trvalé prostory, které by umožnily výstavbu stálého klubové kolejiště. Proto bylo zvoleno řešení, u kterého se zprvu zdálo, že bude jen řešením nouzovým, protože umožňuje variabilitu činnosti kroužku dle konkrétních materiálně-technických podmínek.

Tímto řešením bylo rozhodnutí o stavbě jednotlivých modulů (segmentů) kolejiště každým členem tak, aby čas od času mohlo vniknout snadno rozebiratelné kolejiště tzv. moduliště. Zároveň každý segment (modul) je majetkem svého tvůrce (který jej po dokončení opatruje u sebe doma), čímž každý díl moduliště má zcela přirozeně svou odpovědnou osobu, ale celé funkční moduliště, kde lze provozovat jednotlivé soupravy vlaků, je z podstaty věci vždy dílem kolektivním.

Stavbu modulů bylo rozhodnuto uskutečňovat v rozměru H0 (1:87), který je nejrozšířenějším měřítkem u výrobců železničních modelů a doplňků. Navíc jde o ideální velikost  pro dětské modeláře (vztaženo k velikosti dětské ruky) s dostatečně velkými detaily, které svými modelářskými schopnostmi již budou na svém modulu schopni ztvárnit např. při tvorbě krajiny.

 

Aby se nemuselo vymýšlet již vymyšlené, byl kroužkem převzat systém stavby modulů podle standardů mezinárodního klubu FREMO postupně jím vytvářené od roku 1982 (přechodová rozhraní, elektrické zapojení apod.), které v České republice dále rozvíjí “dospělácký“ klub železničních modelářů ZABABOV založený roku 2001. Tím od počátku vznikla možnost sestavit moduliště společně se členy jiných klubů či kroužků uznávající standardy FREMO. Proto se moduly dostaly i do oficiálního názvu kroužku a postupem času byla navázána také intenzivní výměna zkušeností a další spolupráce mezi dětským kroužkem MKMŽ Slivenec a některými členy klubu ZABABOV, což mimo jiné otevírá dveře i k mezinárodním aktivitám kroužku.

Dnes se zdá být jisté, že modulová kolejiště jsou ideální volbou pro úspěšný rozvoj klubového železničně modelářského života v současné uspěchané a finančně náročné době. Z modulů, které byly dříve brány spíše jako alternativní experimenty na pomezí stavby statického dioramatu a funkčního kolejiště, se dnes vyvinulo pouto společné zábavy na mezinárodní úrovni. Dnes jsme rádi, že děti v kroužku od počátku vedeme touto perspektivní cestou umožňující neomezený individuální rozvoj modelářských zájmů každého jeho člena při zachovávání kolektivních hodnot a vzájemné spolupráci. Je nasnadě, že kromě jemné motoriky rukou takto vedená modelařina podporuje tvořivé myšlení dětí, učí je trpělivosti i vzájemné empatii.

 

V počátcích kroužku byly vlaky vedeny v analogovém systému řízení provozu moduliště, rychlé přibývání modulů a tím i vlakových souprav na takovém kolejišti společně s daleko širšími možnostmi digitálního systému řízení provozu vedlo logicky k přechodu na tuto moderní platformu NMRA DCC prostřednictvím protokolu LocoNet (vyspělá síťová technologie pro přenos dat/příkazů). Pokročilá počítačová gramotnost dětí nutí vedení kroužku k aplikaci nejnovějších trendů a dnes je pro naše členy již samozřejmostí vedení lokomotiv prostřednictvím „chytrých telefonů“ či tabletů prostřednictvím digitální ústředny Z21 (zapojené v systému jako podřízené LocoNetu), která vedení vlaku posunuje do nové dimenze včetně reálného obrazu tratě snímaného ze stanoviště strojvedoucího dané lokomotivy a promítaného přímo do tabletu „živého“ strojvůdce.

 

Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec intenzivně pracuje v období školního roku, během kterého každý člen kompletně postaví jeden svůj modul. Všichni členové obdrží stejné zadání (např. trať v oblouku se strážním domkem) a základní materiál pro stavbu (základní desku s rozhraním, stavebnici domku, potřebné kolejivo apod.). Toto zadání však zpracuje každý podle svých představ a schopností (někdo trať umístí v údolí, jiný na náspu apod.), proto nikdy nevznikne např. patnáct stejných modulů, přestože výchozí podmínky mají  všichni stejné. Zároveň se ve výstavbě modulů postupuje přibližně stejným tempem a členové si tak vzájemně pomáhají překonávat různé problémy vzniklé při jejich stavbě.

Každý nový školní rok se činnost kroužku pravidelně zahajuje výstavou v prostorách Základní školy na Slivenci. Sestavení kolejiště z jednotlivých modulů umožňuje díky normovaným spojům vytvořit při každé příležitosti jinak “poskládanou“ krajinu, kdy je provoz veden jako ve skutečnosti z místa A do místa B a při dostatku prostoru je samozřejmostí modelově věrná délka staničních i traťových kolejí. Tím je pak umožněn provoz i ucelených vlakových souprav s odpovídajícím počtem vagonů a lze tak dokonale simulovat skutečný železniční provoz. Struktura řízení modulového kolejiště předpokládá vedení každého vlaku svým vlastním strojvedoucím, který sice dálkově ovládá všechny potřebné funkce lokomotivy, ale musí osobně vlak podél kolejiště fyzicky doprovázet, aby viděl všechna návěstí podél tratě, kterými se musí každý strojvedoucí řídit.

Každoroční „zahajovací“ výstava kroužku umožňuje představení výsledků práce svých členů za uplynulý školní rok (včetně prezentace moduliště sestaveného především z nově postavených modulů) a zároveň funguje jako atraktivní „náborová akce“ pro nové zájemce o činnost v kroužku, kdy si zájemci mohou sami vyzkoušet vedení vlaků, sestavit malou stavbu či vytvořit drobné diorama krajiny. Materiál pro popsanou bezplatnou dílničku (workshop) během výstavy nám ochotně poskytuje výrobce těchto doplňků firma Auhagen. Pro nejmenší děti (předškoláky) zde máme připraven hrací koutek s oblíbenými dřevěnými vláčkodrahami.

 

V současné době kroužek navštěvují nejen žáci ze Slivence, ale i z dalších škol v Praze a díky vstřícnému zájmu Domu dětí a mládeže (DDM) Praha 5 má kroužek svou pobočku i v jeho prostorách v centru městské části Smíchov, kde se pravidelně schází další desítka dětí. V rámci spolupráce s regionálním obchodním oddělením Českých drah se kroužek také aktivně podílí na doprovodném programu akcí typu „ČD Nostalgie“ zpravidla ukázkou forem železničního modelářství a veřejnou prezentací svého funkčního kolejiště - moduliště.

 

Právě vzájemné setkávání členů různých klubů a kroužků, společné modelářské či společenské zážitky i vzájemná výměna zkušeností motivují jednotlivé členy k dalšímu rozvoji svého koníčku. Navíc každá veřejná prezentace dětského kroužku vyvolává zpravidla pozitivní ohlas u laické i odborné veřejnosti a případný neskrývaný obdiv diváků nad výsledky činnosti dětí je vlastně jediným a tolik potřebným společenským a morálním oceněním jejich práce a návazně i faktickým vyjádřením uznání pro zřizovatele kroužku - Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1.